nas_nan: (Default)


Ystävät on hyviä,
ole rohkea!

Date: 2012-08-19 05:57 pm (UTC)From: [identity profile] kultakutrin.livejournal.com
Hei, törmäsin sinuun yhteisten kavereitten kautta ja kiinnostuin. Sopiiko lisäillä?

Date: 2012-08-19 06:57 pm (UTC)From: [identity profile] popoo.livejournal.com
Tottakai!