nas_nan: (Default)


Ystävät on hyviä,
ole rohkea!

Date: 2011-08-24 07:44 pm (UTC)From: [identity profile] miiimu.livejournal.com
en useinkaan enää kysy, mutta jostain syystä nyt haluan. oltaisko kavereita?

Date: 2011-08-24 07:50 pm (UTC)From: [identity profile] popoo.livejournal.com
Jo vain!