nas_nan: (Default)
Jouduin vähän siivoamaan kaverilistaa, ensimäistä kertaa kuuden vuoden aikana, tästä alkaa ehkä tulla niin henkilökohtaista pian, että päätin rajata vähän ketkä saavat lukea. Lähinää listalta kuitenkin lähti pitkään päiväittämättä olleita ja hylättyjä päiväkirjoja.

Date: 2012-07-02 08:26 am (UTC)From: [identity profile] popoo.livejournal.com
(pakollinen en tiettykään ois sua niiq poistamassa, raksu -vastaus)
Edited Date: 2012-07-02 08:26 am (UTC)