nas_nan: (Default)


Ystävät on hyviä,
ole rohkea!

Date: 2011-12-12 01:12 pm (UTC)From: [identity profile] harakirilove.livejournal.com
Saisinko lukea? Kiinnostuin susta sun ja Sadun (valovuosissa) sanan vaihdon perusteella suhteista :)

Date: 2011-12-12 02:45 pm (UTC)From: [identity profile] popoo.livejournal.com
Tottakai!