nas_nan: (Default)


Ystävät on hyviä,
ole rohkea!

Date: 2008-07-08 05:48 pm (UTC)From: [identity profile] popoo.livejournal.com
No, niinpä! Onneksi olen nyt töissä eli voin vaan datailla livejournalissa päivät pitkät ja löytää kaikkia!